PO IG 8.1 - INFORMACJE

Strona zawiera informacje dotyczące dofinansowania udzielonego na stworzenie serwisu BHPManager oraz ogłoszenia rekrutacyjne i zapytania ofertowe związane z projektem.InfoSEB Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, na realizację projektu:

BHPManager – Ogólnym celem projektu jest stworzenie 2 e-usług w postaci narzędzia dla sektora MSP wspomagającego zadania związane z kontrola i zarzadzaniem procesami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przedsiębiorstwach, narzucanych na pracodawcę przez normy prawa z możliwością zamieszczania i pozyskiwania informacji branżowych i podnoszenia jakości procesów w firmie. System zostanie również rozbudowany o e-usługę e-learningu.

Cel ten będzie realizowany poprzez utworzenie serwisu WWW obejmującego:
* system zarzadzania zdarzeniami BHP utrzymania i kontrolowania procesów związanych z przepisami prawa BHP w przedsiębiorstwach;
* generator dokumentów
* system e-learningu (generator szkoleń, zaproszenia grupowe, rozwój specjalisty, możliwość sprzedaży szkoleń)
* wyszukiwania informacji dotyczących specjalistów, przedsiębiorstw zajmujących się wdrażaniem sprawnego systemu BHP itp.
* moduł podnoszenia jakości BHP
* zarzadzanie gospodarka magazynowa zintegrowana z zakupami.
* zarzadzanie pracownikami, szkoleniami, badaniami, przydzielonym sprzętem ochrony osobistej.Numer umowy o dofinansowanie: WND-POIG.08.01.00-14-153/12